o fundacji

Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci

więcej

Rozlicz PIT online

03.01.2019

Rozlicz PIT online i przekaż nam 1% podatku

Rozliczenie PIT z PITax.pl


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

więcej

czerwiec 2017

Jarosławiec

więcej


Fundacja Radosne Dzieciństwo